Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 42,000.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,740.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 40,700.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 38,330.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,320.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 42,480.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 39,260.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 39,680.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,570.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 11,410.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,490.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,460.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,820.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,690.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 39,770.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,500.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,500.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,230.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,130.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,540.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,280.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,250.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,210.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,400.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,920.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 41,270.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,890.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,900.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 43,580.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 42,570.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,090.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,930.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,750.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,030.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,080.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,060.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 41,100.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 41,330.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,320.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,280.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,120.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,020.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,660.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,840.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 53,870.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 43,570.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 41,890.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 55,160.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 42,770.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,290.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,310.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,950.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 55,080.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,610.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,390.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,330.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 54,320.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,230.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,210.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 43,900.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,030.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,310.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,030.00